QUY TẮC VIẾT CHỮ KANJI TRONG TIẾNG NHẬT

48/3-48/5, đường số 5, Khu phố 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM

Giờ làm việc: 7:30-21:30

tuvantiengnhat79@gmail.com

QUY TẮC VIẾT CHỮ KANJI TRONG TIẾNG NHẬT
Ngày đăng: 25/12/2020 04:10 PM

  1. Nét trên tới nét dưới, nét trái tới nét phải (Trên dưới, trái phải)

  2. Các nét ngang viết trước, các nét dọc viết sau (Ngang trước, dọc sau)

  3. Các nét sổ thẳng và nét xuyên ngang được viết sau cùng (Thẳng xuyên sau cùng)

  4. Nét xiên trái (nét phẩy) viết trước các nét xiên phải (nét mác) (Phẩy trước, mác sau)

  5. Viết phần giữa trước đối với các chữ kanji đối xứng (Giữa trước, trái phải)

  6. Phần bao quanh bên ngoài viết trước, phần bên trong viết sau (Ngoài trước, trong sau)

  7. Đối với phần bao quanh, viết nét sổ dọc bên trái trước (Dọc trái trước, bao phải sau)

  8. Đối với phần bao quanh, nét dưới đáy được viết sau cùng (Bao quanh nét đáy sau cùng)

  9. Các nét chấm nhỏ sẽ được viết sau cùng (Chấm nhỏ sau cùng)

  Những nét chấm nhỏ thường được viết sau cùng ví dụ như trong các hán tự sau đây: [玉], [求] và [朮]

  Đó là 9 quy tắc cơ bản viết chữ Kanji trong tiếng Nhật. Qua đây, hy vọng các bạn cũng đã khám phá ra cách học kanji dẽ dàng và hiệu quả hơn. Mong rằng kiến thức tiếng Nhật của bạn, đặc biệt là về Kanji sẽ ngày càng được mở rộng và nâng cao thêm nhé!

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  0
  Zalo
  Hotline